Luovan Valokuvauksen Keskus

Puh/fax: (014) 2664389 | e-mail: info@ccp.fi

Aukioloajat: ti-su klo 11-18, vapaa sisäänpääsy

Tiedote, vapaa julkaistavaksi

KAUKONÄKYMIÄ - DISTANT VIEWS

Elina Julin

Galleria Harmonia 1.2.-4.3.2007


Sarjasta Kaukonäkymiä - Distant Views

Teossarjassa Kaukonäkymiä – Distant views pohdin maiseman ja ihmisen välistä suhdetta. Kuvaan maisemia: järviä, merenrantaa, peltoaukeaa tai korkealta avautuvaa näköalaa. Valokuvien tarkoitus on representoida maisemia – joita ihmiset katsovat – olla ikään kuin arkkityyppejä maisemista. Tarkastelen myös näkemämme maiseman samankaltaisuutta ja yhtä lailla eroavuutta muualla näkemiemme maisemien eli kaukonäkymien kanssa. Osa kuvista onkin kuvattu Suomen ulkopuolella, pääasiallisesti Kaakkois-Aasiassa ja Etelä-Euroopassa. Näiden yhtäläisyyksien ja erojen pohdintaa käyn kuvateoksissa, joissa yksi maisema on jaettu osiin. Tällöin samassa maisemassa voi nähdä jopa useamman erillisen maiseman.

Olenkin enemmän kiinnostunut havainnosta, näkemisestä, siitä mitä tapahtuu kuvien ja katsojan välillä, miten kuvaa katsotaan, miten se esitetään ja mitä siinä nähdään. Viittaan Caspar David Friedrichin (1774 - 1840) maalaukseen Vaeltaja sumumeren yllä, jossa romantiikan aikakautena syntyneitten luonnonfilosofian ja vaeltamisen aatteiden mukaan kuvan henkilö on noussut ylhäälle vuorelle ja josta hän selin katsojaan tähyää ääretöntä maisemaa. Tämä selin oleminen osoittaa tilanteessa olevan jotakin henkilökohtaista, henkilön ja maiseman välistä. Myös minulle maisemissani on jotakin henkilökohtaista, samoin uskon katsojan samaistuvan maisemien näkymiin ja tilanteisiin, joita ovat vastaavilla paikoilla kokeneet.

Teoksen nimi Kaukonäkymiä tulee 1920-luvulla Suomeenkin levinneestä maisemantutkimuksesta, jonka toi Saksasta Johannes Gabriel Granö (1882 - 1956). Hän oli suomalainen maantieteilijä, tutkija ja opettaja sekä maisemamaantieteen kansainvälinen edelläkävijä. Granö loi suomenkielisen maisemakäsitteistön ja Landschaftkunden vastineeksi tuli maisematiede. Tällöin jo aiemmin maakunnaksi käännetystä Landschaft (ruotsiksi Landskap) -sanasta tuli maisema, jolla alettiin tarkoittaa ihmisen visuaalista ympäristöä, kaukonäkymää.

Elina Julin